Behöver jag verkligen antibiotika?

Antibiotika kan göra stor nytta för att behandla infektioner, men i vissa fall kan det faktiskt vara helt verkningslöst, och bara bidrar till att skapa resistenta bakterier.

Just nu pågår en satsning för att minska antibiotikaanvändningen i Stockholms län. Om du är nyfiken på om du verkligen behöver antibiotika kan du besöka www.antibiotikaellerinte.se.

Ta reda på om du behöver antibiotika »


​Vad är antibiotika?

Antibiotika är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Man kan också få infektioner som beror på andra mikroorganismer, som virus eller svampar, men då används inte antibiotika.

I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika, även om det är den viktigaste och mest använda gruppen.

Många antibiotika är ursprungligen naturliga ämnen som bildas av bakterier eller svampar. Dessa ämnen har ofta förändrats på kemisk väg för att kunna fungera som läkemedel.


Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden.