Villkor & nyheter motorfordonsförsäkring

Tanklock för bensin

Här finns villkor och nyheter som gäller för fordonsförsäkring. De gäller även för privatägd tung lastbil, tungt släp, terrängvagn, traktor och motorredskap samt andra fordon om det anges i försäkringsbrevet att företagsmotorvillkoren gäller.

Om det är någon uppgift som inte stämmer i försäkringsbrevet kan du även skicka in ändringen här.

Alla motorvillkor

Nyheter

Uppgifter i försäkringsbrev - se till att ändra om de inte stämmer

Broschyrer

Storkundsavtal

If Login - företagets försäkringar helt papperslöst

Med If Login får du en enklare försäkringshantering, helt papperslöst. Här kan du bl.a. se villkor och en sammanställning över dina företagsförsäkringar. En skada anmäler du snabbt och enkelt, här finns sammanställning över både pågående och avslutade skador. Dessutom kan du ändra försäkringar och begära offert.

Beställ lösenord till If Login