Hälsodeklaration - online

​​Fyll i hälsodeklaration online för ansökan om Sjukvårdsförsäkring, Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, Utlandsplacering, Ambassadpersonal, Utländska besökare eller People Abroad.​​​​

Den information som du lämnar i hälsodeklarationen behöver vi för att du ska kunna ingå ett försäkringsavtal med oss. Vi använder inte informationen i något annat syfte. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig.

HälsodeklarationVälj först typ av försäkring, därefter får du flera följdfrågor som du måste besvara innan du kan klicka på ”Skicka”.

* Obligatoriskt fält

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter​.​

Försäkran​

Uppgifterna jag lämnat i den här hälsoförklaringen ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag förstår att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig.