Hälsodeklaration - online

​​Fyll i hälsodeklaration online för ansökan Sjukvårdsförsäkring, Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, Utlandsplacering, Ambassadpersonal, Utländska besökare eller People Abroad.​​​​

Uppgifterna som du lämnar i hälsoförklaringen ligger till grund för försäkringsavtalet. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig.

HälsodeklarationVälj först typ av försäkring, därefter får du flera följdfrågor som du måste besvara innan du kan klicka på ”Skicka”.

* Obligatoriskt fält

Försäkran​

Uppgifterna jag lämnat i den här hälsoförklaringen ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag förstår att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig.

Personuppgiftslagen

Inhämtad information kommer att arkiveras hos If. Om ansökan inte godkänns arkiveras informationen hos If i sex månader. Personuppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL) ​.

När du fyllt i hälsodeklarationen och klickar på "Skicka", sänds ett mejl till foretagscenter@if.se