Stämmer uppgifterna i försäkringsbrevet?

Är uppgifterna i försäkringsbrevet inte riktiga kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.
Stämmer inte uppgifterna - ändra nedan, eller ring Företagscenter, 0771-56 00 00​​.

Ändra uppgifter - gaffeltruck


Stämmer inte lyftkapaciteten?

Lyfter gaffeltrucken mer än vad som står i försäkringsbrevet?

Stämmer inte nyvärdet?

Med nyvärde avses fordonets pris när det var nytt inkl. värdet av om- och tillbyggnad samt fast monterad utrustning och redskap (även om de bara periodvis är påmonterade) enligt villkorens avsnitt 3.1.1. Är företaget momspliktigt ska momsen inte ingå i värdet.

Stämmer uppgiften om kommun?

Är angiven kommun felaktig, i vilken kommun används gaffeltrucken huvudsakligen?

Stämmer inte tillverkningsnumret?


Krock med flygplan

På grund av risken för mycket dyra skador om fordonet skadar luftfarkost eller delar till sådan, gäller en extra trafiksjälvrisk. Detta gäller bara om skadan inträffar på flygplats samt annan plats där luftfarkost står uppställd eller delar till sådan förvaras.

Självrisken är 20 Basbelopp (ca 900 000:-) per skada och gäller om inte annat skriftligt avtalas med oss. Kontakta oss om något är oklart eller om fordonet används på sådan plats som nämns ovan, om inte lägre självrisk redan är avtalad.

* Obligatoriskt fält

​Uppgifterna skickas till foretagscenter@if.se.