Karosserigrupper för lastbil

Stämmer inte uppgifterna i försäkringsbrevet för företagsägd lätt lastbil kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Stämmer inte uppgifterna om karosserigrupp? Då kan du ändra karosserigrupp direkt på nätet.
Eller ring Företagscenter, 0771-56 00 00.

Karosserigrupp

Nr

Beskrivning

Flak 1 Alla utföranden utom med fast tak. Dock ej lastbalja eller dumperflak som hör till grupp 9.
Skåp 2 Skåp, flak med fast tak, godslåda - utan inredning, ej temperaturreglerad (kyl, frys, värme).
3 Med inredning, ej temperaturreglerad (kyl, frys, värme).
4 Temperaturreglerad (kyl, frys, värme).
Tank 5 För farligt gods (brandfarlig vätska, kemisk vätska, gas, asfalt, övrigt).
6 För ofarligt gods (mjölk, vatten, slam, pulver, övrigt. Även slambil utan tank).
Växlare 7 Alla utföranden (för rullflak, växelflak, utbytbara karosserier, container mfl).
Särskilt för transport av 8 Timmer (banke).
9 Betong m.m., lastbalja, dumperflak.
10 Fordon, djur, båtar, övrigt (ej låglastare för tungt gods).
11 Låglastare för tungt gods (t.ex. arbetsmaskiner, byggelement).
12 Avfall (komprimering och/eller transport av avfall).
Plattform, stege 13 Plattform, stege.
Brandfordon *14 Oavsett utförande.
Bärgnings- och likfordon *15
Anordning för påhängsvagn **16 Dragbil för påhängsvagn. Släp för påhängsvagn (vändskiva, dolly).
Övrigt och okänt 17 Annat karosseri än ovan och utan karosseri. Särskilda regler för tilldelning av karosserikod för polisfordon.
Mobilkran * Från 090501 kan mobilkran vara registrerad som lastbil. Försäkras i FKL 85-Mobilkran.
Ambulans * Försäkras i FKL 01.
Husbil, husvagn, tältvagn * Försäkras i FKL 60, 66-Husvagn respektive FKL 65-Husbil.