Köp till hyrbilsförsäkring med extra skydd

Är din personbil minst halvförsäkrad hos oss kan du komplettera med vår hyrbilsförsäkring.

Hyrbilsförsäkringen betalar en del av kostnaden för en ersättningsbil under högst 45 dagar om bilen inte kan användas pga. en ersättningsbar brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada.

Vid resa utomlands

Utomlands gäller försäkringen också vid vissa andra skador som inte kan repareras inom tre dygn.

Självriskreducering

Dessutom ingår självriskreducering med högst 5 000 kr vid:

  • kollision med djur.
  • uppsåtlig skadegörelse.
  • vagnskada utanför Sverige.

Vi ersätter inte de första 2 500 kr.

Få offert på hyrbilsförsäkring


?
?


?
  
* Obligatoriskt fält
Hantering av personuppgifter​