Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Få offert på avbrottsförsäkring för nyckelperson på företaget.

Köp försäkring - offert
 1. Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
 

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga - när företaget är beroende av nyckelperson med unik kompetens.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en försäkring som träder in när en nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta. Många företag och organisationer är beroende av enstaka anställda – nyckelpersoner med en unik kompetens som är viktig för företagets dagliga verksamhet. Om den personen blir allvarligt sjuk, råkar ut för en olycka eller avlider, kan företaget snabbt få problem med sjunkande intäkter och försämrad lönsamhet. Risken för att nyckelpersonens frånvaro ska leda till en krisartad situation är stor.

Om det värsta händer är det tryggt med en avbrottsförsäkring som träder i kraft just när en nyckelperson inte kan arbeta. Försäkringen ersätter antingen företagets fasta kostnader eller merkostnader för ersättare och lämpar sig särskilt bra för utsatta småföretag.


 • Ekonomisk trygghet

  ​Ger mindre företag en ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eller dödsfall. Försäkringen ger ersättning för merkostnader för ersättare.

 • Flexibel

  Välj karenstid, ersättningstid och försäkringsbelopp. Försäkringen är fullt avdragsgill

 • Ersätter fasta kostnader

  ​Ersätter företagets fasta kostnader som löner, el, hyra, telefonabonnemang m.m.
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga - detaljerad information

Avbrottsförsäkring om nyckelperson inte kan arbeta

Många företag och organisationer är beroende av en eller ett par nyckelpersoner. Om en nyckelperson blir sjuk eller avlider sjunker intäkterna medan de fasta kostnaderna såsom lön, el, hyror m.m. måste betalas ändå.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en tilläggsförsäkring som inte brukar ingå i företagsförsäkringens grundskydd. Försäkringen rekommenderas främst för mindre företag där en stor del av företagets intäkter beror på en eller ett par personers specialistkompetens.

Försäkringspremien är fullt avdragsgill.

Avbrott vid arbetsoförmåga - omfattning

Avbrottsförsäkringen täcker fasta kostnader som t.ex. löner, sociala avgifter, lokalhyror, kostnader för el och tele m.m. Dessutom ersätts eventuella merkostnader om du i samråd med oss anlitar ersättare.

En förutsättning för att få ersättning från försäkringen är att företagets omsättning minskar pga. den försäkrades arbetsoförmåga eller dödsfall.

Ersättning upphör då den försäkrade börjar arbeta, slutar sin anställning eller om företaget säljs eller avvecklas. Samma sak gäller om ersättares insats motsvarar den försäkrades och företagets omsättning återgår till det normala.

Ersättningstid och karenstid

Du kan välja ersättning under 6, 12 eller 24 månader. Även karenstiden är valbar – 15, 30, 60, 90 eller 180 dagar. Ju längre karens, desto lägre pris på försäkringen.

Undantag

Avbrott som beror på graviditet, utbrändhet, stress eller drogmissbruk omfattas inte. Inte heller om den försäkrade blir arbetsoförmögen genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Samma begränsning gäller vissa farliga aktiviteter och elitidrotter.

Hälsoförklaring

Den som ska försäkras genom avbrottsförsäkringen måste redogöra för sitt hälsotillstånd genom att fylla i en hälsoförklaring. Av naturliga skäl kan vi inte försäkra pågående sjukdomar eller hälsotillstånd.

Vill du veta mer?

Utförligare information om avbrottsförsäkringen hittar du i produktbladet nedan. Du är givetvis alltid välkommen att ringa din försäkringsrådgivare eller vårt servicecenter på telefon 0771-56 00 00.

Fråga experten
Linda Apelqvist
produktspecialist

Broschyrer - avbrottsförsäkring och hälsodeklaration

Avbrott vid egendomsskada


Behöver du en försäkring för avbrott som gäller vid egendomsskada?

Läs mer om avbrottsförsäkring för egendom

Andra bra företagsförsäkringar

​​​​​​​​​​​​​​​​​I våra anpassade branschförsäkringar ingår vissa personalförsäkringar.
 1. Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga