Försäkringsbehov utomlands

Har ditt företag verksamhet utomlands?

Vi på If vet det mesta om risker och hur du kan undvika dem, och hjälper till med frågor om försäkringar och hur du ska få det bästa skyddet även utomlands. Vi tar risken, så slipper du.

Nationell verksamhet

Vi erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland.

Internationell verksamhet

Dessutom erbjuder vi nordiska kunder med internationell verksamhet service vid filialkontor och via nätverk.