Kundombud & Kundpanel

Är du inte nöjd oss - självklart kan du överklaga ett beslut

Vårt mål är att ha försäkringsmarknadens nöjdaste kunder. Det händer givetvis att någon kund ibland har en annan åsikt än vi. Även om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende, ska det vara enkelt att vara kund hos oss.


Om du vill få vårt beslut omprövat

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

Läs mer om att överklaga ett beslut