Fråga om personalförsäkringar för dig och dina anställda!

Linda Apelqvist
Har du frågor om personalförsäkringar som t.ex. sjukvårdsförsäkring, avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, olycksfallsförsäkring eller andra personalförsäkringar?

Linda Apelqvist, specialist på personalförsäkring, svarar på frågor om försäkringar för dig och dina anställda.

Läs om sjukvårdsförsäkring för företag

Olycksfall

Sjukvårdsförsäkring

Tjänsteresa

Arbete, studier eller praktik utomlands

Avbrott vid arbetsoförmåga