Serviceansvariga

Vi vill att du som förmedlare ska känna trygghet i dina kontakter med oss och tror att vi uppnår detta genom att du blir bemött med hög kompetens, utpräglad servicekänsla och att du känner att vi tillsammans tar ansvar för den gemensamma portföljen. Vår målsättning är att ha kompetens inom alla försäkringsområden och vi jobbar hårt med utveckling av vår kunskap för att kunna hjälpa dig med de mer komplexa försäkringarna.

Våra ansvarsområden är:

  • Riskbedömer, beslutar och hanterar ärenden i direktkontakt med dig som förmedlare
  • Ansvarar för visst löpande förnyelsearbete och komplexa ändringar
  • Räknar alla större offerter

Vill du komma i kontakt med oss via mejl? Skicka till: express@if.se​