If Express

​If Express ger dig svar inom 24 timmar på offertförfrågningar som rör:

  • Företagarförsäkringar upp till 30 Mkr i omsättning
  • Fastighetsförsäkringar med kalkylvärde upp till 45 Mkr
  • Motorförsäkringar t.o.m. nio fordon
  • Personalförsäkring (avbrott vid arbetsoförmåga, olycksfall, tjänsteresa, utlandsplacering, sjukvård.
  • Transportförsäkring

Vi svarar även på frågor som rör If Login:

  • Försäkringsfrågor
  • Certifikat
  • Gröna Kort

Vill du komma i kontakt med oss via mejl? Skicka till: express@if.se