Nyhetsartikel, 19 december 2016

Patent- och immaterialrättsförsäkring

Vi har sett ett ökat behov och efterfrågan kring att försäkra sina immateriella rättigheter. Därför lanserar vi nu vår Patent- och immaterialrättsförsäkring.

Varför behövs då denna produkt?

Jo, i rättsskyddsförsäkringarna finns det i och för sig skydd i varierande grad beroende på försäkringsbolag (vanligt är att patenttvister undantas).
Bristen i befintliga rättsskyddsförsäkringar är främst att försäkringsbeloppen riskerar att inte räcka till i komplicerade immaterialrättsliga tvister, samt att den geografiska omfattningen inte heller räcker till.
I vår Patent- och immaterialrättsförsäkring​ finns möjlighet att välja såväl högre försäkringsbelopp, som utökade geografier till hela världen.

​Med immateriella rättigheter avses i försäkringen:

  • Patent
  • Mönsterskydd
  • Varumärke
  • Upphovsrätt

Försäkringen består av två delar:

  • En ansvarsförsäkring​ som gäller för skadeståndskrav riktade mot den försäkrade till följd av påstått intrång i annans immateriella rättighet.
  • En rättsskydds​försäkring som gäller (både offensivt och defensivt) för tvister kring immateriella rättigheter, där den försäkrade behöver anlita juridiskt ombud.

Vi hoppas och tror att detta kommer vara en uppskattad produkt att komplettera sin företagsförsäkring med. De allra flesta företag har någon typ av immateriell tillgång som man vill skydda. Genom denna försäkring kommer vi kunna erbjuda ett skydd som är mer lättillgängligt än vad det någonsin tidigare varit, och till en förhoppningsvis överkomlig prisnivå. Vi erbjuder även försäkringen stand alone.