Nyhetsartikel, 19 maj 2015

På spaning i Kina

Malin Mörn, Senior Underwriter på If Care, hjälper Ifs kunder att försäkra medarbetare som jobbar i Kina. Hon var nyligen på besök i Beijing och Shanghai för att träffa några av Ifs kunder och samarbetspartners.

På spaning i Kina

Vad har If för närvaro i Kina?

– If samarbetar med två kinesiska försäkringsbolag, de är vår förlängda arm eftersom personer som jobbar i Kina enligt lag måste försäkras av ett lokalt försäkringsbolag. Dessutom har vår alarmcentral SOS International ett lokalkontor i Beijing.

Hur ser ni till att de anställda får rätt vård i Kina?

– Som utlänning i Kina måste du vara medveten om att vården inte är densamma som på hemmaplan. Standarden på sjukhus och servicenivå håller i genomsnitt en lägre nivå och kostnaderna är väldigt höga. If har ett mycket nära samarbete med SOS International och genom att kontakta deras larmcentral innan ett läkarbesök kan du dock känna dig trygg med att de snabbt lotsar dig till rätt vårdinrättning.

Varför är kostnaderna så höga för sjukvård i Kina?

– De senaste åren har kostnaden för sjukvård ökat med 10-15 procent per år och dessutom har den kinesiska valutan stärkts med närmare 30 procent mot den svenska kronan. De första privata sjukhusen öppnade i slutet av 90-talet, men till följd av strikta etableringsregler från den kinesiska staten utgör dessa bara 5 procent av marknaden och har relativt fritt haft möjlighet att påverka prisnivån.

Kan de anställda känna sig trygga med sjukvården i Kina?

– If har ett av marknadens bredaste utbud gällande tjänstereseförsäkring och denna omfattning har även våra lokala försäkringspartners i Kina implementerat. Så tillsammans med SOS International har vi skapat ett tryggt och stabilt nätverk i landet.​