Nyhetsartikel, 23 februari 2016

Ny produkt försäkrar över landsgränser

Vi erbjuder en så kallad FOS-lösning, som innebär att svenska försäkringsvillkor även gäller i andra länder inom EU/EES. Åsa Berglund, ledare UW egendom Sverige, menar att detta underlättar mycket för företag som har verksamhet på flera olika marknader. FOS-lösning
​Gränsöverskridande försäkring inom EU/EES – eller ”FOS, Freedom of Services” som det också kallas – är ett regelverk som innebär att det inom EU/EES är tillåtet att teckna försäkring över landsgränserna, förutsatt att man har rätt tillstånd.

– Vår FOS-lösning innebär följande: Om vi på If utfärdar en försäkring i Sverige, så gäller försäkringen även i andra länder inom EU/EES med våra svenska försäkringsvillkor som grund. Dock ska premieskatter och andra lokala avgifter betalas enligt det lokala landets lagar och praxis. Dessa avgifter faktureras tillsammans med premien och vi på If ser till att dessa betalas lokalt, berättar Åsa Berglund, ledare UW Egendom Sverige.

FOS-lösningen underlättar framför allt för kunder som har en viss del av sin verksamhet utomlands, exempelvis ett säljkontor eller ett lager, och där kunden i det aktuella landet inte behöver någon lokal service från oss på If.

– I stället är det moderbolaget hemma i Sverige som har full kontroll över försäkringsskyddet. Eventuella skador regleras med moderbolaget från If i Sverige och vid behov i samråd med Ifs globala nätverk av internationella skadereglerare/skadeinspektörer, avslutar Åsa Berglund.