Nyhetsartikel, 19 december 2016

Tryggare försäkringslösning

Mäklaren Per Öhman om våra nya produkter.
Jag tycker att produktutvecklingen hos If har blivit mer aktiv än tidigare år. De anpassar sig bättre till kundens behov och med Ifs nya avbrottsförsäkring (avbrott fullvärde) ska risken för underförsäkring bli mindre. ​

Det är dock fortfarande viktigt att uppdatera omsättningen, framförallt för kunder med högre omsättning eller som inte har uppdaterat omsättningen på två år. De kan annars drabbas av underförsäkring. Förhoppningsvis kan If inhämta omsättningsuppgifter från externa register i framtiden och då minskar risken för underförsäkring ännu mer.

Det känns bra att försäkringen (högsta ersättning) fungerar som en 1:a riskförsäkring och risken att bli underförsäkrad minskar. Det är trots allt viktigt att kunden har rätt försäkringsbelopp med i försäkringen och för mig som mäklare blir det lättare att få in uppgifter från kunderna eller externa register.

Det känns som en tryggare försäkringslösning både för kunden och för mig som försäkringsmedlare.