Nyhetsartikel, 21 juni 2016

Vi förenklar våra försäkringsformer

Förenkla

Varje kund som köper en försäkring hos oss ska känna trygghet. Att ha gjort ett bra val. Där spelar du en oerhört viktig roll, som varje dag förmedlar våra försäkringar. Vår värld består av regler, villkor och inte sällan en komplicerad terminologi. Det är med andra ord inte helt lätt för kunderna att förstå vad de faktiskt köpt, eller hur en försäkring hjälper dem när något händer. Hur bra du än är på att förklara.

Måste vi då vara så komplicerade? Tvärtom, vi måste vara ett tydligt försäkringsbolag.

Förenkla, förtydliga, för​bättra

Vi ser nu över våra försäkringstermer. Till att börja med kommer vi att ersätta onödigt svåra termer med enklare och tydligare ord. Några snabba exempel:

  • Lösöre ändras till Lös egendom
  • Teckna blir Köpa
  • Premie blir Pris
  • Annullera blir Avsluta

Tydligare produktstruktur för snabbare säljprocess

Vidare kommer vi att justera många villkor, så att det blir lättare för kunderna att förstå vad de köper. Vi förenklar våra produkter, så att du som förmedlar dem kan erbjuda paketlösningar som baseras på kundens behov. Tack vare en tydligare produktstruktur kommer det bli mycket färre frågor till kunden och en mycket snabbare säljprocess.

Starkt fokus på att förenkla fakturan

Fakturan är ett av våra allra viktigaste dokument. Men också ett av våra mest vanliga skäl till frågor, frustration och försämrad kundupplevelse. Vi vet att fakturan alltid kan bli tydligare, och att förenkla den är ett stort fokus.

Hjälp oss att prioritera

Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under hela hösten. Målet är att skapa färre frågor och mindre osäkerhet – för alla. För dig som förmedlar försäkringar, för kunderna som köper dem och för oss själva som varje dag hanterar olika skadeärenden. Om du får idéer som förenklar ditt arbete, eller om du känner till behov som många kunder har, tipsa oss gärna. Vi har en bra plan, men Håkan Holmström, vår Sverigechef för If Mäklarmarknad, tar gärna emot idéer och förslag som hjälper oss att prioritera. Mejla honom på hakan.holmstrom@if.se

Tack på förhand!​

​​