Nyhetsartikel, 16 oktober 2015

Visste du att?

Det blir allt vanligare att hyresvärdar överlåter försäkringsansvaret till sina hyresgäster. Försäkringsansvar
​Hyresgästen ska enligt hyreskontrakt ofta försäkra fast inredning som de själva har installerat, men även fast inredning som de har tagit över från tidigare hyresgäst. Det kan vara exempelvis bardisk, golv, köksmaskiner och väggpanel. För restauranger kan även fettavskiljare och ventilation behöva försäkras av hyresgäster.

Vi på If försäkrar fast inredning som ett tillval. Eftersom återanskaffningsvärdet kan vara svårt att fastställa, försäkrar vi den fasta inredningen med en så kallad första risk-försäkring. Det betyder att den fasta inredningen är försäkrad till ett fast maxbelopp.