Nyhetsartikel, 19 oktober 2015

Förbättrad avbrottsförsäkring minskar risken för underförsäkring

Avbrott och förlust av täckningsbidrag är ett komplext område. Med målet att få nöjdare kunder, enklare försäljning och smidigare skadereglering, har vi nu utvecklat vår avbrottsförsäkring för att minska risken för underförsäkring.

Förbättrad avbrottsförsäkring

​Den uppdaterade försäkringen innebär följande:

  • Vi inför en fullvärdesförsäkring för avbrott. Det betyder att vi inte har något försäkringsbelopp som begränsar ersättningen och att kunden, vid skada, får ersättning för sin förlust enligt försäkringsvillkoret.
  • Blanketten för förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag behöver inte längre användas för premieberäkning. I stället frågar vi efter omsättningen från senast kända, avslutade räkenskapsår.
  • En annan förenkling är att premiereglering i efterhand försvinner, eftersom kunden inte behöver uppskatta ett budgeterat försäkringsbelopp för hela ersättningstiden.
  • För kunder som omsätter mer än 60 miljoner vill vi även ha uppgift om kostnad för såld vara och tjänst. I vissa branscher, till exempel tillverkningsindustrin, vill vi ha denna uppgift om företaget omsätter över 30 miljoner (motsvarar kontoklass 4 i de flesta baskontoplanerna).

Med vår nya avbrottsförsäkring blir risken för underförsäkring rejält mindre. Det är enbart de kunder med högre omsättning eller som inte har uppdaterat omsättningen på två år som eventuellt kan drabbas av underförsäkring. Men majoriteten av våra kunder har ett villkor helt utan underförsäkring.

Ytterligare en förbättring inför framtiden är att vi undersöker möjligheten att inhämta omsättningsuppgifter från externa register. Då minskar risken för underförsäkring ännu mer, vilket är vårt främsta mål med den nya avbrottsförsäkringen.