If Livmäklardisk

Personlig återkoppling inom 48 timmar

Du når If Livmäklardisk på livmaklardisk@if.se eller på telefon 08-792 74 00, telefontid måndag-fredag kl. 9-15.

Vi återkommer med personlig återkoppling inom 48 timmar om du mejlar oss.

Gruppförsäkring

Läs om våra gruppförsäkringar

försäkringshantering via if login

Med If Login får du allt som rör företagets försäkringar samlat på ett ställe och slipper onödigt pappersarbete.

Med minst en företagsförsäkring registrerad hos oss kan du bl.a.:

  • ändra befintliga försäkringar eller begära offert
  • se sammanställning över försäkringar samt villkor
  • anmäla/se anmälda skador, kontakta skadereglerare
  • E-brev ger dig besked via mejl när du fått nytt försäkringsbrev

Logga in här

Kontakta If Livmäklardisk om du saknar inloggningsuppgifter.


MIS för försäkringsförmedlare

Gå till MIS-portalen på sfm.se »