Betalningsguide

​Faktura & betalning

Du kan logga in för att se dina fakturor. Om du har frågor, ring 0771-56 00 00 eller mejla till oss.


​Betalningsalternativ

Betala din företagsförsäkring antingen månadsvis via autogiro eller mot faktura. Mot faktura kan du betala halvårsvis eller årsvis. Om du driver enskild firma kan du även betala med e-faktura via din privata internetbank. ​

Betala försäkringen per månad med autogiro

Via autogiro kan du betala dina företagsförsäkringar per månad. Beloppet dras från bankkontot med jämn fördelning över året. Du betalar ingenting extra för att dela upp din betalning per månad.

Så här fungerar månadsbetalning med autogiro

Vid månadsbetalning via autogiro dras vanligtvis pengar från ditt konto den första bankdagen varje månad – beloppet aviseras vardagen före dragningsdagen. Om dragningsdagen – den första vardagen i månaden – är en måndag, aviserar vi beloppet på ditt konto fredagen före.

Vilket belopp dras från kontot?

Månadsbetalning innebär att priset för försäkringen per år delas upp och sprids jämt över året. Om försäkringens startdatum är mitt i månaden, blir det första beloppet och det sista beloppet på året inte lika stort som de övriga tio månaderna.

Gör du en ändring i försäkringen som påverkar priset, ändras även månadsbeloppet. Du får då alltid ett besked om vilket belopp som dras från ditt konto vid nästa dragningstillfälle. ​​

Betala per månad

Vill du betala försäkringen per månad går det bra. Du betalar via  autogiro. 

Beställ autogiro 

 

Ändra konto- och företagsuppgifter