Karosserigrupper tung lastbil och släp

Du hittar rätt karosserigrupp för fordonet under fliken Karosserigrupper. Är du det minsta tveksam om vilken karosserigrupp ett fordon hör till, kontakta oss!

 

Karosserigrupp

Nr

Beskrivning

Flak   Alla utföranden utom med fast tak.  
Skåp  Skåp, flak med fast tak, godslåda - utan inredning, ej temperaturreglerad (kyl, frys, värme).  
  3 Med inredning, ej temperaturreglerad (kyl, frys, värme).  
  4 Temperaturreglerad (kyl, frys, värme).  
Tank   För farligt gods (brandfarlig vätska, kemisk vätska, gas, asfalt, övrigt).  
6 För ofarligt gods (mjölk, vatten, slam, pulver, övrigt. Även slambil utan tank).
Växlare 7 Alla utföranden (för rullflak, växelflak, utbytbara karosserier, container mfl).
Särskilt för transport av 8 Timmer (banke).
9 Betong m.m., lastbalja, dumperflak.
10 Fordon, djur, båtar, övrigt (ej låglastare för tungt gods).
11 Låglastare för tungt gods (t.ex. arbetsmaskiner, byggelement).
12 Avfall (komprimering och/eller transport av avfall).
Plattform, stege 13 Plattform, stege.
Brandfordon *14 Oavsett utförande.
Bärgnings- och likfordon *15
Anordning för påhängsvagn **16 Dragbil för påhängsvagn. Släp för påhängsvagn (vändskiva, dolly).
Övrigt och okänt 17 Annat karosseri än ovan och utan karosseri. Särskilda regler för tilldelning av karosserikod för polisfordon.
Mobilkran  * Från 090501 kan mobilkran vara registrerad som lastbil. Försäkras i FKL 85-Mobilkran.
Ambulans  * Försäkras i FKL 01.
Husbil, husvagn, tältvagn    * Försäkras i FKL 60, 66-Husvagn respektive FKL 65-Husbil.  

 

* Uppgift om karosserikoder som kan avgöra karosserigrupp finns som regel i Vägtrafikregistret.

** Uppgift om karosserikoder som kan avgöra karosserigrupp finns som regel i Vägtrafikregistret om det gäller lastbil. 

Kontakta oss

If företagscenter

Telefon 0771 - 56 00 00