Så här fungerar vår sjukvårdsförsäkring

Volvo Sjukvårdsförsäkring

Köp sjukvårdsförsäkring

Här kan du köpa sjukvårdsförsäkring för anställda inom företaget.

När du blir sjuk väljer du själv om du vill besöka en privat vårdgivare eller den offentliga vården. Väljer du offentlig vård bokar du besöket själv. Du kan då få ersättning för patientavgifterna från försäkringen. Om du inte får en snabb tid inom den offentliga vården ringer du till Vårdplaneringen. Där får du prata med en sjuksköterska som hjälper dig att boka tid hos en privat vårdgivare. När du besöker en privat vårdgivare betalar du en självrisk på 750 kr per sjukdom/skadefall.

Vår sjukvårdsrådgivning samarbetar med ett stort nätverk av vårdgivare runt hela landet. Det är inte alltid du behöver träffa en läkare när du känner dig krasslig eller oroar dig över symptom eller sjukdom. Därför kan du ringa kostnadsfritt till Vårdplaneringen för konsultation och du talar alltid med erfarna, legitimerade sjuksköterskor.

Det här ingår i försäkringen

Pris och villkor

Pris sjukvårdsförsäkring

Pris Försäkringen kostar 216 kr/månad per person.
Självrisk 750 kr självrisk per skadefall, som betalas av den försäkrade direkt till vårdgivaren.
Vem kan teckna försäkringen? Företag som har Volvo Lastbilskort
Vem kan omfattas av försäkringen? Ägare och anställda som är fullt arbetsföra och är mellan 16 och 64 år gamla när försäkringen tecknas

Villkor

Försäkringen träder i kraft den förste nästkommande månad efter ansökan och upphör den siste samma månad uppsägning sker. Försäkringen har en gemensam huvudförfallodag den 1 juli varje år, vilket innebär att villkor och priser kan justeras per detta datum.


Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar är från och med första juli 2018 föremål för förmånsbeskattning.​