Sjukvårdsförsäkring via Volvofinans

Köp försäkring

Har du Volvo Lastbilskort kan du köpa vår sjukvårdsförsäkring.

Med vår sjukvårdsförsäkring är du säker på att få snabb sjukvård och slipper onödig väntan i vårdköer.

Privat vård av hög kvalitet

Med vår sjukvårdsförsäkring kan du minska företagets sjukfrånvaro genom att ge dina anställda omedelbar tillgång till högkvalitativ privat sjukvård. Vården planeras efter de försäkrades behov och de tider som passar dem – allt för att konsekvenserna skall bli så små som möjligt för de anställda och företaget.

Långvarig sjukfrånvaro

Att vara långvarigt sjuk är påfrestande för den som drabbas. Även företaget får kostnader för sjuklön och avgifter för vikarie, men framförallt kan viktiga affärer äventyras om en medarbetare är borta en längre tid. Sjukvårdsförsäkringen försäkrar ditt företag mot den sjukfrånvaro som orsakar störst problem och kostnader - den långa sjukfrånvaron. Att minska sjukfrånvaron är en av de mest effektiva åtgärderna ett företag kan göra för att skydda verksamheten från oönskade kostnader.

Ifs Vårdplanering

Du får också tillgång till Ifs Vårdplanering där erfarna sjuksköterskor ger råd och bokar tid för snabb operation eller specialistvård så du slipper långa vårdköer. Med vår sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett nätverk av välrenommerade vårdgivare.

Vem kan köpa försäkringen

Har du Volvo Lastbilskort kan du köpa sjukvårdsförsäkringen till ägare och anställda i företaget.

Försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen är If Skadeförsäkring AB (publ) org. nr. 516401-8102.