If i samarbete med Sveriges Ingenjörer

Erbjudande för dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer

If har i samarbete med Sveriges Ingenjörer tagit fram en förmånlig företagsförsäkring för ingenjörer - du får hela 22% rabatt på vår företagsförsäkring!

Anpassad försäkring efter förutsättningar, risker och behov

Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba företaget i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra företagets verksamhet. Vi har idag cirka 4000 försäkrade IT-företag och vi har stor erfarenhet av de risker som din verksamhet är utsatt för. De vanligaste skadorna som anmäls är inbrotts- och rättsskyddsskador.

Fördelar med försäkring i If

Här är några av dina fördelar när du har försäkring hos oss:

  • 22 % rabatt på företagsförsäkring
  • enkel och flexibel lösning
  • unik stöldförsäkring för maskiner och inventarier

Skadeservice i toppklass

Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett.

  • svar inom 24 timmar
  • personlig kontaktperson
  • löpande information om ditt ärende
  • alltid ett skriftligt beslut
  • är du missnöjd med vår skadereglering är det enkelt att överklaga