If i samarbete med Svensk Elektronik

Intresseanmälan

Kontakta oss - eller låt oss kontakta dig!

Erbjudande för dig som är medlem i Svensk Elektronik

Samarbetet mellan If och Svensk Elektronik, ger oss möjlighet att erbjuda försäkringen med hög kvalitet och bra pris. Exempelvis 15% rabatt på företagsförsäkring!

Försäkring anpassad efter förutsättningar, risker och behov i din bransch

Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba företaget i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra företagets verksamhet. Vi kan anpassa de flesta av våra försäkringar så att de passar just din verksamhet och behov.

Skadeservice i toppklass

  • svar från oss inom 24 timmar
  • personlig kontaktperson
  • alltid ett skriftligt beslut
  • är du missnöjd med vår skadereglering är det enkelt att överklaga

Fördelar med försäkring i If

  • 15 % rabatt på företagsförsäkring
  • enkel och flexibel försäkringslösning
  • högt försäkringsbelopp på professionsansvarsförsäkring
  • unik stöldförsäkring för maskiner och inventarier