Utlandsplacering

Försäkringsnummer SP577080

Försäkring för utlandsplacerad personal hos Svenska kyrkan på nationell nivå, samt för medföljande familjemedlemmar. Försäkringen är avsedd för den som är utomlands längre tid än ett år.

En försäkring som omfattar det mesta som kan hända

Försäkringen för utlandsplacering är mycket omfattande och ger ett närmast heltäckande och tryggt försäkringsskydd vid utlandstjänst – och den omfattar alla medföljande familjemedlemmar.

Försäkringen ersätter bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, merkostnader, rehabilitering, överfall och krisbehandling. Försäkringen ersätter också medicinsk och ekonomisk invaliditet eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Den ger också ersättning för varje dag den försäkrade är inlagd på utländskt sjukhus, för kristerapi, för skada på eller förlust av både personlig egendom och företagets egendom. Även i det fall den försäkrade orsakar en skada, kan försäkringen betala skadeståndet.

Så här gäller försäkringen vid utlandsplacering

För utlandsanställning inom Svenska kyrkan krävs att gällande försäkring enligt kollektivavtal för den anställde och dennes medföljande familjemedlemmar har kunnat tecknas i If. Alla som ska omfattas av försäkringen, även familjemedlemmar, måste anmälas till försäkringen.

Hälsoförklaring är obligatorisk

Hälsoförklaring måste fyllas i och undertecknas för alla familjemedlemmar, och skickas till If. Du kan även mejla hälsoförklaringen till express@if.se​.​​​

Hälsoförklaring, vuxen
Hälsoförklaring, barn

​Riskbedömning och fullmakt

Innan försäkring kan tecknas gör vi en riskbedömning. Ibland kan det resultera i att vi måste göra inskränkningar i försäkringen. Handläggningstiden förkortas om du redan från början tillsammans med hälsoförklaringen skickar in en fullmakt. Den ger ansvarig för kyrkokansliets rekrytering behörighet att ta del av eventuell inskränkning.

Fullmakt - vuxen
Fullmakt barn
Power of attorney

Ändringsanmälan

Anmälan av utresedatum/hemkomstdatum samt anmälan av tillkommande/avgående familjemedlem gör du på blanketterna nedan. Ifyllda blanketter skickas till Svenska Kyrkan, post- och mejladresser finns på blanketterna.

Avgående eller tillkommande familjemedlem
Anmälan utresedatum
Anmälan hemkomstdatum

​Hemförsäkring ingår - men du kan höja beloppet

I utlandsplaceringsförsäkringen ingår försäkring för lösöre till ett värde om 100.000 SEK.

Som utlandsplacerad kan du själv välja om du vill höja upp detta belopp för din privata hemförsäkring, du kan utöka din hemförsäkring per hushåll till ett maximalt försäkringsbelopp på 1.000.000 SEK.

OBSERVERA - väljer du att utöka hemförsäkringen är det du själv som betalar premien för höjning av försäkringsbeloppet, inte Svenska kyrkan.

Utöka beloppet i din hemförsäkring direkt på nätet

Hämta Travel Card

Skriv ut "Travel Card" innan avresa, så har du ett försäkringsbevis att visa upp vid eventuell skada.

Goda råd på resan

Läs Svenska Kyrkans råd och tips vid utresan, under resan och vid hemresan.

World Wise

​SOS Internationals World Wise ger anställda i Trossamfundet Svenska Kyrkan information om risker, hälsoläge, sjukvårdsinrättningar m.m. över hela världen.

Logga in
UserID: sekyrkan
Password: Wise2016