Tjänsteresa

Svenska kyrkan har i samarbete med If för anställda på nationell nivå inom Svenska Kyrkan tecknat tjänstereseförsäkring.

Försäkringsnummer: SP577067

Tjänsteresa är en resa/uppdrag som utförs på uppdrag av arbetsgivaren, i syfte att utföra uppgifter i relation till anställningen/uppdraget.

Tjänsteresan kan påbörjas antingen från bostaden, eller din ordinarie stationära arbetsplats. Tjänsteresan upphör i och med att du återkommer till någon av dessa platser. Endast resor i direkt förbindelse till/från dessa platser omfattas av försäkringen.

Tjänstereseförsäkringen omfattar det mesta

Tjänstereseförsäkringen är mycket omfattande och ger ett närmast heltäckande och tryggt försäkringsskydd när du är på resande fot. Den ersätter bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, hemtransport, evakuering, överfall och krisbehandling.

Försäkringen ersätter också medicinskt eller ekonomisk invaliditet eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Försäkringen lämnar också ersättning för skada på eller förlust/försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att man slipper självrisk vid skada på bilen.

Så här gäller försäkringen

Försäkringen är avsedd för den som är på tjänsteresa i maximalt ett år. Den omfattar även utländska besökare till Trossamfundet Svenska Kyrkans verksamheter i Uppsala och Lund samt besökare till Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.

Andra personer som omfattas av försäkringen:

 • anställda inklusive ambulerande präster
 • styrelseledarmöter
 • stipendiater
 • deltagare vid studieresor
 • konsulter
 • elever vid Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut i Uppsala och Lund
 • särskilt utsedda personer
 • medföljande familjemedlemmar (make/ maka/ sambo/ registrerad partner och barn)
 • andra personer som reser på uppdrag av försäkringstagaren
 • förtroendevalda
 • utländska besökare i Sverige och Jerusalem
 • utländska besökare till tredje land

Geografisk omfattning

Försäkringen gäller i hela världen, inklusive länder/områden som UD avråder från att resa till. Försäkringen omfattar även förrättningar inom verksamhetsorten, samt resor i det dagliga arbetet.

Försäkringen gäller för resor upp till maximalt ett år och gäller även för 14 dagars semester i samband med tjänsteresa utomlands.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.​​​

Visumansökan till Ryssland - försäkringsintyg

Observera att vid visumansökan till Ryssland krävs försäkringsintyg i original.
Begär försäkringsintyg- skicka in på nätet

Mejl: Du kan även mejla express@if.se​ ange namn, personnummer, visumets giltighetstid, samt uppgift om till vilken adress vi ska skicka intyget.

Hämta Travel Card

Skriv ut "Travel Card" innan avresa, så har du ett försäkringsbevis att visa upp vid eventuell skada.

Goda råd på resan

Läs Svenska Kyrkans råd och tips vid utresan, under resan och vid hemresan.

World Wise

​SOS Internationals World Wise ger anställda i Trossamfundet Svenska Kyrkan information om risker, hälsoläge, sjukvårdsinrättningar m.m. över hela världen.

Logga in
UserID: sekyrkan
Password: Wise2016