Vid skada

Tjänstereseförsäkring nummer SP577067
Utlandsplaceringsförsäkring nummer SP577080

Om du behöver akut hjälp

SOS International (öppet dygnet runt)

Tfn: +46 8 792 71 31
Fax: +46 8 792 71 80
Mejl: sos@if.se (om du mejlar, glöm inte att uppge försäkringsnummer, namn och personnummer)

Vår egna larmcentral finns hos SOS International i Köpenhamn. SOS International har utsetts till världens bästa larmorganisation sex gånger under 2000-talet och hjälper resande över hela världen 24 timmar om dygnet.

Utlägg och kostnader

Vid mindre kostnader, t.ex. enstaka läkarbesök, akutbesök vid sjukdom eller olycksfall samt andra omkostnader som mediciner eller dylikt, betalar du själv och begär ersättning från oss.

Kom ihåg att alltid be om kvitton och läkarintyg eller dokument som visar diagnos och datum för läkarbesök samt vilken behandling som utförts.

Tandvård

Försäkringen lämnar ersättning för tillfällig behandling vid akuta besvär. Större tandläkarbehandlingar ska alltid godkännas av oss innan behandlingen påbörjas.

​Med akut tandvård menas behandlingar som är nödvändiga för att mildra situationen tills dess att den akuta tandvårdssituationen är över. Slutgiltiga åtgärder, som fyllningar, kronor, rotbehandling och andra långtidsbehandlingar eller långtidsprocedurer är undantagna från försäkringen.

Be om intyg från tandläkaren vid det första akuta besöket som visar omfattningen på skadan, med eventuellt kostnadsförslag och beskrivning av vilken behandling som behöver göras.

Vid ​stöld eller annan förlust av tillhörigheter

Förlusten ska anmälas till polisen utan dröjsmål. Polisanmälan och skadeanmälan ska skickas till oss. Du som försäkrad måste specificera ditt anspråk och göra en lista med värde, ålder och modell/fabrikat på varje föremål som stulits eller tappats bort, samt bifoga kvitton och/eller värdebevis.

Hur man anmäler en skada

En skada anmäler du enkelt och snabbt direkt på nätet. Väljer du att anmäla en skada på annat sätt är det viktigt att du tydligt anger försäkringsnummer, namn, personnummer och dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig på bästa sätt.

Du får alltid en personlig handläggare som kontaktar dig.

Frågor om skadeanmälan

Ny skadeanmälan

Telefon: +46 40 14 82 50
vardagar 07.30-17.00 (CET)
Mejla Skadeservice

Pågående skadereglering

Vid en pågående skadereglering, kontakta din handläggare.​

​SOS Assists app

Med appen SOS Assist kan du hämta uppgifter om sjukvårdsinrättningar m.m. i hela världen.

Appen finns för både Iphone och Android.
 
För att få tillgång till informationen loggar du in med:
Username: sekyrkan
Password: Assist2016