Försäkringar för Svenska kyrkans nationella nivå

Svenska kyrkan

If erbjuder i samarbete med Svenska kyrkan och Leif Bolander & Co AB anställda på nationell nivå inom Svenska Kyrkan följande försäkringar:

  • tjänstreseförsäkring
  • utlandsplaceringsförsäkring, inklusive ett förmånligt erbjudande om hemförsäkring.

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkring avsedd för den som är på tjänsteresa i maximalt ett år.

Försäkringen gäller för anställda och för utländska besökare hos Svenska Kyrkan, samt även för vissa andra kategorier av personer.

Graviditet och förlossning ingår bara t.o.m. 32:a graviditetsveckan.

Detaljerad information om tjänsteresa

Utlandsplacering

Utlandsplaceringsförsäkring är avsedd för den som är utomlands längre tid än ett år.

Försäkringen gäller för Utlandsplacerad personal hos Svenska Kyrkan, samt för deras medföljande familjemedlemmar. Alla som ska omfattas, även familjmedlemmar, måste anmälas till försäkringen.

Några moment som ingår i Utlandsplacering men inte i Tjänstereseförsäkring:

  • hemförsäkring
  • graviditet och förlossning
  • vaccinationer utomlands
  • vård i hemmet

Detaljerad information om utlandsplacering

Frågor 

Vill du fråga något om försäkringen?

Har du frågor om t.ex. på- och avanmälan till försäkringen eller  andra administrativa frågor? 

Skicka ett mejl till: 
Kyrkokansliets Löneenheten

​SOS Assists app

Med appen SOS Assist kan du hämta uppgifter om sjukvårdsinrättningar m.m. i hela världen.

Appen finns för både Iphone och Android.
 
För att få tillgång till informationen loggar du in med:
Username: sekyrkan
Password: Assist2016