Skräddarsydd försäkring för medlemmar i Proffsklubbben

Proffsklubben

Köp försäkring

Fyll i några uppgifter och vi skickar prisförslag.

Tillsammans med Optimera har vi på If tagit fram en branschanpassad företagsförsäkring – skräddarsydd speciellt för entreprenörer i byggbranschen.

Var rädd om dig - se till att du är rätt försäkrad

Vi vill berätta lite om försäkringar för dig som jobbar i byggbranschen. Visst, vi vet att försäkringar inte är så lockande att fördjupa sig i när man har en verksamhet att sköta. Just därför ska du läsa vidare, för vi kan din bransch – och framför allt kan vi entreprenadförsäkring.

Att välja den enklaste vägen kan stå dig dyrt

Många entreprenörer väljer den enkla och till synes billiga försäkringen som vid första anblicken kan verka bra. Men täcker den verkligen missöden som vattenskador, skador vid heta arbeten, skadeståndskrav eller annat som kan äventyra din verksamhet?

Entreprenörer inom husbyggnad och byggnadssnickeri är extra utsatta

Det är lätt att glömma att entreprenörer inom husbyggnad och byggnadssnickeri är en skadedrabbad yrkesgrupp. Om något händer vill du förstås ha en heltäckande försäkring och ett bolag i ryggen som backar upp dig och ditt företag.

Ett bra försäkringsskydd för medlemmar

Det här ingår i försäkringen för medlemmar i Proffsklubben.

Egendom

Försäkringen omfattar all lös egendom som finns på hemmastället t.ex. inventarier, varor, dina kunders och anställdas egendom samt pengar och värdehandlingar. Egendomen är försäkrad upp till maximalt 400 000 kronor.

Entreprenadförsäkring

Vår entreprenadförsäkring uppfyller de krav på allriskförsäkring som föreskrivs i de administrativa föreskrifterna AF AMA 07. Allriskförsäkringen ersätter oförutsedd fysisk skada eller förlust av egendom. Försäkringen gäller på arbetsområdet och fasta försäkringsstället samt transport till och från arbetsområdet. I försäkringen ingår allriskskada på befintlig egendom upp till 5 000 000 kronor även om du inte skriftligt åtagit dig att försäkra egendomen. Försäkringen omfattar även lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnader, samt merkostnad vid försening. Detta moment är särskilt viktigt för byggföretag.

Entreprenadavbrott

Ifs entreprenadavbrott är en unik försäkring på den svenska marknaden. Vid skada på arbeten värderas avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. Skulle de anställda inte kunna sysselsättas pga. skadan betalar vi lönekostnaden under avbrottstiden.

Hjälpmedel

Försäkringen gäller för oförutsedd allriskskada på arbetsområdet, på annan plats under temporär uppställning eller på ordinarie försäkringsställe, samt under direkt transport till och från arbetsområde. Försäkringen gäller för egna, lånade eller hyrda hjälpmedel som försäkrad åtagit sig att försäkra.

Ansvar

Verksamhet- och produktansvar inklusive utökat skydd för entreprenadarbeten, utökat skydd för nyckelförlust, utökat skydd för tillfälligt lånad egendom samt övertaget byggherreansvar. Försäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av en person- eller sakskada. Vi åtar oss att:

  • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra företagets talan vid rättegång
  • Ersätta eventuellt skadestånd

Rättsskydd

Om företaget hamnar i tvist och det krävs hjälp av juridiskt ombud ersätter försäkringen kostnader för ombud. Förlorar företaget målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader ersätter försäkringen även dessa kostnader.

Rättsskyddsförsäkring för miljö- och arbetsmiljöbrott

Vid olyckor där anställda eller yttre miljö kommer till skada kan åklagare/polis utreda huruvida det begåtts ett brott. Rättsskyddsförsäkringen används för att betala den försäkrades försvar.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrott täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan.

Verktygsförsäkring

Försäkring för gods som transporteras eller förvaras i bil. Godset är allriskförsäkrat när det förvarats i bil. På arbetsområdet är verktygen försäkrade för brand-, inbrott- och vattenskada.

En ännu bättre försäkringsskydd för medlemmar

Broschyr