Försäkringar för ditt företag

För medlemmar i Per skräddarsyr vi din medlemsförsäkring så att den passar just ditt unika företag. Vi hjälper dig så att du får ett bra försäkringsskydd för företaget, dig själv och anställda.

Det här är grunden i medlemsförsäkringen:

  • egendom, avbrott, entreprenadavbrott
  • ansvar, rättskydd och ansvar hyrd lokal
  • transport av verktyg, hjälpmedel
  • personalförsäkringar

Försäkringar för dig och din personal - du kan utöka grundskyddet med olika personalförsäkringar för ägare och anställda:

  • avbrott pga. arbetsoförmåga
  • olycksfallsförsäkring
  • tjänsteresa
  • sjukvårdsförsäkring som ger snabbare tillgång till vård för dig och dina anställda
  • krisförsäkring

Äger företaget en eller flera bilar?

Vår bilförsäkring skräddarsys för att passa ditt företag - oavsett om du är enmansföretagare eller har ett större företag med flera fordon.

Vad som ingår i försäkringen