Gruppförsäkring Oskarshamns kommun

Familj som cyklar

​Oskarshamns kommun har i samarbete med försäkringsbolaget If träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen. Försäkringarna ger dig som anställd en extra trygghet och är ett komplement till det skydd som du har genom kollektivavtal i din anställning och det allmänna skydd som finns i samhället.

För dig som är nyanställd

Alla nyanställda inom kommunen och de kommunala bolagen ansluts automatiskt under avtalets giltighet till en livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring, som är kostnadsfri de tre första månaderna.

​När den kostnadsfria perioden är över

Om du inte vill ha kvar dina försäkringar efter den kostnadsfria tremånadersperioden, måste du kontakta If. Försäkringarna kan sägas upp med omedelbar verkan.

​Anpassa ditt försäkringsskydd

Vi människor har olika behov och olika levnadsförhållanden. Därför kan gruppförsäkringen självklart utökas med kompletterande försäkringar.

​Försäkringar som du kan köpa

  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring, heltid
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Trygghetskapital
  • Barnförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Kritisk sjukdom

Om gruppförsäkring

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om gruppförsäkring

Fullt arbetsför - vad innebär det?

Fullt arbetsför - vad innebär det?

Fullt arbetsför innebär att du arbetar och inte har uppburit aktivitetsstöd eller ersättning från försäkringskassan eller annan instans, t.ex. din arbetsgivare, på grund av nedsatt arbetsförmåga de senaste 30 dagarna. Även medförsäkrad ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkring. Är du inte fullt arbetsför nu kan du ansöka om försäkring när du varit fullt arbetsför i 30 dagar. Du kan då skicka in en ansökan med en hälsodeklaration.

Vem får pengarna vid dödsfall?

Vem får pengarna vid dödsfall?

Om den försäkrade inte har skrivit något särskilt förmånstagarförordnande betalas försäkringsbeloppet ut enligt det generella förmånstagarförordnandet i Ifs villkor för gruppförsäkring, dvs. i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar. Kontakta If så skickar vi ett förmånstagarförordnande till dig. 

Får jag som försäkrad någon bekräftelse på min ansökan?

Får jag som försäkrad någon bekräftelse på min ansökan?

Ja. Försäkringsbesked för gruppmedlem och medförsäkrad skickas till gruppmedlem.

Kan jag utöka min gruppförsäkring?

Kan jag utöka min gruppförsäkring?

Du kan utöka din gruppförsäkring till att omfatta fler försäkringar och/eller höja belopp i försäkringar du redan har. För att göra detta använd den ansökan du finner under fliken Gruppförsäkring och skicka sedan denna till oss på angiven adress. Ytterligare försäkringar och/eller utökningar börjar gälla fr.o.m. den dag vi mottagit ansökan, förutsatt att försäkring eller utökning beviljas.

Kan jag som blivande senior vara kvar i gruppavtalet?

Kan jag som blivande senior vara kvar i gruppavtalet?

Försäkringen avslutas automatiskt när du som gruppmedlem eller medförsäkrad fyller 65 år. Du har då möjlighet att teckna en seniorförsäkring. Information om detta finns i annullationsbrevet. Om din medförsäkrade är yngre kan han/hon teckna en fortsättningsförsäkring. Kontakta Ifs kundtjänst för mer information.

Vad händer med försäkringen om min anställning upphör?

Vad händer med försäkringen om min anställning upphör?

Dina försäkringar avslutas i samband med att din anställning upphör. Om du har haft försäkringen i minst sex månader och denna är fullbetald vid utträdesdagen omfattas du av ett efterskydd i 3 månader. Under dessa tre månader kan du ansöka om fortsättningsförsäkring utan ny hälsoprövning.

Har du haft försäkringen i kortare tid än sex månader kan du fortfarande ansöka om fortsättningsförsäkring men du omfattas inte av ett efterskydd.
Kontakta Ifs kundtjänst för mer information.

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Den gäller till och med utgången av det kalenderår då yngsta barnet fyller 25 år.

Gäller försäkringen även om man dör utomlands?

Gäller försäkringen även om man dör utomlands?

Ja, försäkringen gäller även vid vistelse utanför Norden som är avsedd att vara högst ett år.

Kan man få ersättning från flera försäkringar av samma sort?

Kan man få ersättning från flera försäkringar av samma sort?

Man kan teckna flera livförsäkringar med dödsfallskapital och även flera trygghetskapital, ersättning betalas ut från samtliga tecknande försäkringar. Det går också att ha flera olycksfallsförsäkringar, invaliditetsersättning betalas ut från samtliga med vissa undantag. Ersättning för kostnader i samband med olycksfallet kan man däremot bara få från en försäkring. Om det finns flera sjukförsäkringar får inte ersättningen vid arbetsoförmåga överstiga 90 % av lönen.

Vill du inte ha kvar försäkringen - avanmälan

Broschyr, ansökan, villkor och uppsägning