Top FAQ:  
2009-11-18 00:00

Kan man få ersättning från flera försäkringar av samma sort?

Man kan teckna flera livförsäkringar med dödsfallskapital och även flera trygghetskapital, ersättning betalas ut från samtliga tecknande försäkringar. Det går också att ha flera olycksfallsförsäkringar, invaliditetsersättning betalas ut från samtliga med vissa undantag. Ersättning för kostnader i samband med olycksfallet kan man däremot bara få från en försäkring. Om det finns flera sjukförsäkringar får inte ersättningen vid arbetsoförmåga överstiga 90 % av lönen.