Top FAQ:  
2009-11-18 00:00

Gäller försäkringen även om man dör utomlands?

Ja, försäkringen gäller även vid vistelse utanför Norden som är avsedd att vara högst ett år.