Top FAQ:  
2009-11-18 00:00

Vad händer med försäkringen om min anställning upphör?

Dina försäkringar avslutas i samband med att din anställning upphör. Om du har haft försäkringen i minst sex månader och denna är fullbetald vid utträdesdagen omfattas du av ett efterskydd i 3 månader. Under dessa tre månader kan du ansöka om fortsättningsförsäkring utan ny hälsoprövning.

Har du haft försäkringen i kortare tid än sex månader kan du fortfarande ansöka om fortsättningsförsäkring men du omfattas inte av ett efterskydd.
Kontakta Ifs kundtjänst för mer information.