Gruppförsäkring Kalmar kommun

Gruppförsäkring för Kalmar kommun

​Kalmar kommun har i samarbete med försäkringsbolaget If träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen. Försäkringarna ger dig som anställd en extra trygghet och är ett komplement till det skydd som du har genom kollektivavtal i din anställning och det allmänna skydd som finns i samhället.

För dig som är nyanställd

Alla nyanställda inom kommunen och de kommunala bolagen ansluts automatiskt under avtalets giltighet till en livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring, som är kostnadsfri de tre första månaderna.

​När den kostnadsfria perioden är över

Om du inte vill ha kvar dina försäkringar efter den kostnadsfria tremånadersperioden, måste du kontakta If. Försäkringarna kan sägas upp med omedelbar verkan.

​Anpassa ditt försäkringsskydd

Vi människor har olika behov och olika levnadsförhållanden. Därför kan gruppförsäkringen självklart utökas med kompletterande försäkringar.

​Försäkringar som du kan köpa

  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring, heltid
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Trygghetskapital
  • Barnförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Kritisk sjukdom

Om gruppförsäkring

Frågor och svar

Vill du inte ha kvar försäkringen - avanmälan

​Om du inte vill ha kvar dina försäkringar efter den kostnadsfria perioden på tre månader:
ring 08-792 7227 eller skicka in formuläret nedan.

Uppsägning av försäkring
Efter den kostnadsfria perioden (3 månader) vill jag inte behålla de försäkringarna som jag markerat.?* Obligatoriskt fält

Broschyrer