Gruppförsäkring Kalmar kommun

Gruppförsäkring för Kalmar kommun

​Kalmar kommun har i samarbete med försäkringsbolaget If träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen. Försäkringarna ger dig som anställd en extra trygghet och är ett komplement till det skydd som du har genom kollektivavtal i din anställning och det allmänna skydd som finns i samhället.

För dig som är nyanställd

Alla nyanställda inom kommunen och de kommunala bolagen ansluts automatiskt under avtalets giltighet till en livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring, som är kostnadsfri de tre första månaderna.

​När den kostnadsfria perioden är över

Om du inte vill ha kvar dina försäkringar efter den kostnadsfria tremånadersperioden, måste du kontakta If. Försäkringarna kan sägas upp med omedelbar verkan.

​Anpassa ditt försäkringsskydd

Vi människor har olika behov och olika levnadsförhållanden. Därför kan gruppförsäkringen självklart utökas med kompletterande försäkringar.

​Försäkringar som du kan köpa

  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring, heltid
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Trygghetskapital
  • Barnförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Kritisk sjukdom

Om gruppförsäkring

​Försäkringspaketets innehåll:

Försäkring

Innehåll

Livförsäkring Trygghet för anhörig vid dödsfall
Olycksfallsförsäkring, heltid Ersätter invaliditet och läkekostnader
Sjuk- och olycksfallsförsäkring Ersätter även medicinsk invaliditet till följd av sjukdom
Sjukförsäkring Utfyllnad på upp till 90% av lönen vid längre tids sjukskrivning
Trygghetskapital Engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning
Barnförsäkring Ger barnen en trygghet genom hela livet
Sjukvårdsförsäkring Undvik köer vid behov av vård
Kritisk sjukdom, stor Utbetalar ett engångsbelopp vid vissa allvarliga sjukdomar

Frågor och svar

Vill du inte ha kvar försäkringen - avanmälan

Broschyrer