Top FAQ: No
2009-11-18 00:00

Vem får pengarna vid dödsfall?

Om den försäkrade inte har skrivit något särskilt förmånstagarförordnande betalas försäkringsbeloppet ut enligt det generella förmånstagarförordnandet i Ifs villkor för gruppförsäkring, dvs. i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar. Kontakta If så skickar vi ett förmånstagarförordnande till dig.