Medlemsförsäkring för KAF

Skräddarsydd medlemsförsäkring för ditt företag

Det här är grunden i medlemsförsäkringen:

  • egendom, avbrott, entreprenadavbrott
  • ansvar, rättskydd och ansvar hyrd lokal
  • transport av verktyg, hjälpmedel
  • personalförsäkringar

Försäkringar för dig och din personal - du kan utöka grundskyddet med olika personalförsäkringar för ägare och anställda:

  • avbrott pga. arbetsoförmåga
  • olycksfallsförsäkring
  • tjänsteresa
  • sjukvårdsförsäkring som ger snabbare tillgång till vård för dig och dina anställda
  • krisförsäkring

Äger företaget en eller flera bilar?

Vår bilförsäkring skräddarsys för att passa ditt företag - oavsett om du är enmansföretagare eller har ett större företag med flera fordon.

Vad som ingår i försäkringen