If Login - försäkringsadministration

Försäkringsadministration snabbt och enkelt direkt på webben!

If Login - företagets försäkringar helt papperslöst

Med If Login får du en enklare försäkringshantering, helt papperslöst. Här kan du bl.a. se villkor och en sammanställning över dina företagsförsäkringar. En skada anmäler du snabbt och enkelt, här finns sammanställning över både pågående och avslutade skador. Dessutom kan du ändra försäkringar och begära offert.

Beställ lösenord If Login