Fördelar för dig som är försäkrad hos oss

Med försäkring hos oss får du en rad fördelar, här är några av dem:

 • Rättsskyddsförsäkring som även gäller för patenttvister
 • Försäkringsgaranti
 • Rabatterat pris på företagsförsäkring
 • Ebrev / If Login
 • Skadeservice i toppklass

Försäkringsgaranti

Är du orolig för att företaget inte har de försäkringar som behövs? Med vår nya försäkringsgaranti behöver du inte bekymra dig – även om vi skulle missa att föreslå en försäkring.

Så här fungerar det

If har ansvar för att ställa frågor som belyser alla aspekter på ditt företags verksamhet, allt för att kunna erbjuda dig ett fullgott försäkringsskydd. Först när vi gjort en heltäckande genomgång erbjuder vi dig en försäkringslösning. Skulle vi då ha missat något och du råkar ut för en skada som inte täcks av försäkringen, får du ersättning ändå – tack vare garantin. Det är skadehantering som den borde vara!

Försäkringsgarantin innebär att If ersätter skada som inte omfattas av kundens försäkring på grund av att If har missat att erbjuda kunden det försäkringsskydd kunden behöver. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att garantin ska gälla:

 1. Du informerar oss om allt väsentligt som rör ditt företag, all verksamhet och egendom. Du kontaktat If i de fall förändringar sker i företagets verksamhet under försäkringsåret.
 2. Vi erbjuder dig en heltäckande försäkringslösning grundförsäkring enligt våra branschkoncept och i förekommande fall tilläggsförsäkring enligt branschkonceptet.
 3. Du accepterar vårt erbjudande i sin helhet.

Läs mer om våra försäkringar för just din bransch

När försäkringsgarantin inte gäller

Försäkringsgarantin gäller inte:

 • Om du lämnat felaktiga uppgifter till oss
 • Om du själv valt bort ett skydd som normalt ingår i försäkringen, i försäkringsbrevet finns lista på eventuella bortval
 • Om produkten inte fanns i Ifs produktutbud vid teckningstillfället

Avtalstext försäkringsgaranti

If Login - företagets försäkringar helt papperslöst

Med If Login får du en enklare försäkringshantering, helt papperslöst. Här kan du bl.a. se villkor och en sammanställning över dina företagsförsäkringar. En skada anmäler du snabbt och enkelt, här finns sammanställning över både pågående och avslutade skador. Dessutom kan du ändra försäkringar och begära offert.

Beställ lösenord If Login