Produkter i gruppförsäkringen

Livförsäkring

En ekonomisk trygghet till de efterlevande om den försäkrade avlider.

Trygghetskapital

Trygghetskapitalet kan betalas ut i form av ett engångsbelopp efter tre års sjukskrivning till minst 25% och är ett ekonomiskt tillskott efter lång tids arbetsoförmåga. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Sjukförsäkring

Minimerar inkomstförlusten vid en längre tids sjukskrivning. Ersätter upp till 90% av din lön och utbetalning kan ske redan från 25% arbetsoförmåga.

Olycksfallsförsäkring

Ger ersättning i form av engångsbelopp vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Vidare ersätter försäkring en kostnad som uppstår till följd av en olycka. If erbjuder höga belopp, en vid definition av ett olycksfall och vi har ingen reducering för medicinsk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vid olycksfall ger försäkringen ersättning i form av engångsbelopp vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Vidare ersätter försäkring en kostnad som uppstår till följd av en olycka. If erbjuder höga belopp, en vid definition av ett olycksfall, vi har ingen reduceringen för medicinsk invaliditet. Vid sjukdom lämnas endast ersättning för medicinsk invaliditet.

Kritisk sjukdom

Ger ersättning i form av engångsbelopp vid ett antal namngivna diagnoser enligt villkor, t.ex. cancer och hjärtinfarkt.

Barnförsäkring

Barn har ett visst försäkringsskydd genom förskola och skola, men i nästan alla kommuner gäller försäkringen endast olycksfall och inte sjukdom. Ifs barnförsäkring skyddar barnet dygnet runt och ger ekonomisk hjälp vid en allvarlig skada eller sjukdom.