Företagsförsäkringar

Egendomsförsäkring

Grunden i ditt försäkringsskydd. Med grundförsäkringen skyddar du din hemmaplan, dvs. kontoret, verkstad och lager.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen ger dig ersättning för fasta kostnader och förlust av vinst om du har en skada på företagets adress(er).

Försäkringen gäller också om du får avbrott på din entreprenad eller om du som har fåmansbolag drabbas av sjukdom och inte kan arbeta vidare helt eller delvis.

Ansvarsförsäkring

Om din verksamhet eller produkt orsakar en person- eller sakskada kan ett skadeståndskrav riktas mot dig. Vi tar hand om den juridiska delen åt dig, och betalar skadeståndet om du förlorar i rätten.

Rättsskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkringen ger juridiskt ekonomiskt stöd om du hamnar i tvist med andra eller med skattemyndigheten.

Bilförsäkring

Utan bilen kan du inte arbeta, välj omfattning beroende på bilmodell.

Verktygen

Blir du av med verktygen på dagen eller på natten ur firmabilen, är det bra att ha en verktygsförsäkring som ersätter förlusten.

Tjänstereseförsäkring

Reser firmans personal mycket kan det vara bra med en försäkring som ersätter förluster av privata eller firmans ägodelar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller gäller för samtliga anställda som är inskrivna i svensk socialförsäkring. Försäkringen gäller utan självrisk.

Privatsjukvård

Försäkringen ger tillgång till snabb vård på privatsjukhus. Försäkringen genererar extra rabatt på sjukavbrott. Välj med eller utan självrisk.