Ansökan

  • har en tillsvidareanställning
  • har en provanställning
  • eller varit visstidsanställd i mer än 6 månader hos medlemsföretag

Även din make/maka/registrerad partner/sambo samt dina barn, kan ansöka om gruppförsäkring - förutsatt att du själv har tecknat gruppförsäkring.

För att kunna teckna försäkring måste du vara fullt arbetsför. Detta innebär att du ska kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och inte till någon del är sjukskriven eller uppbär:

  • sjuklön
  • sjuk- eller rehabiliteringsersättning
  • sjukbidrag
  • förtidspension
  • tidsbegränsad sjukersättning
  • sjukersättning
  • minst halv arbetsskadelivränta

Så här ansöker du om gruppförsäkring

För att ansöka om försäkringen fyller du/ni i ansökan med tillhörande hälsodeklaration och skickar in den till oss. Ansökningsblankett hittar du längst ned på sidan.

Ansökan blir gällande så fort If får din ansökan med hälsodeklaration, förutsatt att hälsodeklarationen blir godkänd. Du får ett separat försäkringsbrev på försäkringarna från If Gruppförsäkring.

Så här betalar du för din gruppförsäkring

Du kan välja att betala premien halvårs- eller årsvis alternativt månadsvis via autogiro. För halvårsvis betalning tillkommer faktureringsavgift på 4 procent.