Fördelar för dig som är försäkrad hos oss

Med försäkring hos oss får du en rad fördelar, här är några av dem:

  • 25 % rabatt på din företagsförsäkring
    (med undantag för patientförsäkring där vi ger 10 % rabatt)
  • Enkel och flexibel försäkringslösning
  • Anpassad professionsansvarsförsäkring för dig som konsult
  • Högt försäkringsbelopp på professionsansvarsförsäkring
  • Unik stöldförsäkring för maskiner och inventarier
  • If login
  • Skadeservice i toppklass
  • Kundombudsman/kundpanel

Skadeservice

If Login

Kundombud och Kundpanel