Entreprenadförsäkring för medlemmar i Club Dahl

vvs- och installatörsföretag

Köp försäkring

Fyll i några uppgifter och vi skickar prisförslag.

Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi förmånlig branschanpassad entreprenadförsäkring med försäkringsskydd för både företaget och anställda.

VVS-are och kylinstallatörer är en skadedrabbad yrkesgrupp. Om något händer vill du givetvis ha heltäckande försäkring som täcker vattenskador, skador vid heta arbeten, skadeståndskrav och annat som kan äventyra företagets verksamhet. Med vår entreprenadförsäkring kan du känna dig trygg.

Fördelar med Club Dahls medlemsförsäkring

  • Verktygsförsäkring i bil, låg självrisk - bara 2.500 kr
  • Uppfyller alla krav i branschavtalen
  • Gäller under entreprenadtid och 5-årig garantitid

Fler fördelar

  • Avbrott på arbetsområde ersätts som om kund skulle debiterats
  • Gäller för hyrd och lånad utrustning
  • Ansvarsförsäkring med förhöjt försäkringsbelopp

Club Dahl - medlemsförsäkring

En bra försäkring

En ännu bättre försäkring

Egendom
X
X
Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.
Entreprenadförsäkring
X
X
Entreprenadförsäkringen uppfyller de krav på allriskförsäkring som föreskrivs i AF AMA 07.
Entreprenadavbrott
X
X
Unik försäkring där vi vid skada på arbeten värderar avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. Försäkringen ersätter även extrakostnader för inköp av hjälpmedel som syftar till att upprätthålla verksamheten.
Hjälpmedel
X
X
Försäkringen gäller för oförutsedd allriskskada bl.a. på arbetsområdet och på ordinarie försäkringsställe.
Ansvar
X
X
Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.
Rättsskydd
X
X
Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.
Rättsskydd Miljö
X
X
Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.
Förmögenhetsbrott
X
X
Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.
Verktygsförsäkring
X
X
Försäkring för verktyg som transporteras eller förvaras i bil.
Bilförsäkring
 
X
Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.
Sjukvård
 
X
Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.
Olycksfall
 
X
En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.
Tjänsteresa
 
X
Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

En bra försäkring

En ännu bättre försäkring