Fördelar för dig som är försäkrad hos oss

Med försäkring hos oss får du en rad fördelar, här är några av dem:

  • Rabatt på ansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring
  • Enkel och flexibel försäkringslösning
  • Anpassad professionsansvarsförsäkring för dig som civilekonom

Skadeservice

If Login

Kundombud och Kundpanel