Skräddarsydd försäkring - för medlem i Klubb Bevego!

Klubb Bevego

Köp försäkring

Fyll i några uppgifter och vi skickar prisförslag.

Tillsammans med Bevego har vi på If tagit fram en branschanpassad företagsförsäkring – skräddarsydd speciellt för småföretag som arbetar med plåtslageri, ventilation och teknisk isolering.

Var rädd om dig. Se till att du är rätt försäkrad.

Vi vill berätta lite om försäkringar för dig som jobbar i plåt- eller ventilationsbranschen. Visst, vi vet att försäkringar inte är så lockande att fördjupa sig i när man har en verksamhet att sköta. Just därför ska du läsa vidare, för vi kan din bransch – och framför allt kan vi entreprenadförsäkring.

Att välja den enklaste vägen kan stå dig dyrt

Många entreprenörer väljer den enkla och till synes billiga försäkringen som vid första anblicken kan verka bra. Men täcker den verkligen missöden som vattenskador, skador vid heta arbeten, skadeståndskrav eller annat som kan äventyra din verksamhet?

Plåt- och ventilationsentreprenörer är utsatta

Det är lätt att glömma att entreprenörer inom plåt och ventilation är en skadedrabbad yrkesgrupp. Om något händer vill du förstås ha en heltäckande försäkring och ett bolag i ryggen som backar upp dig och ditt företag – i vått och torrt.

Bevego medlemsförsäkring

Ett bra försäkringsskydd

Ett ännu bättre försäkringsskydd

Egendom
X
X
Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.
Entreprenadförsäkring
X
X
Entreprenadförsäkringen uppfyller de krav på allriskförsäkring som föreskrivs i AF AMA 07.
Entreprenadavbrott
X
X
Unik försäkring där vi vid skada på arbeten värderar avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. Försäkringen ersätter även extrakostnader för inköp av hjälpmedel som syftar till att upprätthålla verksamheten.
Hjälpmedel
X
X
Försäkringen gäller för oförutsedd allriskskada bl.a. på arbetsområdet och på ordinarie försäkringsställe.
Ansvar
X
X
Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.
Rättsskydd
X
X
Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.
Rättsskydd Miljö
X
X
Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.
Förmögenhetsbrott
X
X
Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.
Verktygsförsäkring
X
X
Försäkring för verktyg som transporteras eller förvaras i bil.
Bilförsäkring
 
X
Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.
Sjukvård
 
X
Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.
Olycksfall
 
X
En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.
Tjänsteresa
 
X
Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

Ett bra försäkringsskydd för medlemmar i Klubb Bevego

En ännu bättre försäkringsskydd för medlemmar i Klubb Bevego

Personbil och lätt lastbil

Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka företags försäkringsbehov.

Privatsjukvård Extra

Är vår mest omfattande sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till privat vård och specialistvård utan krav på remiss. Även behandling av sjukgymnast, naprapat och kiropraktor ingår.

Olycksfall

Försäkringen omfattar en olycksfallsförsäkring till och från, samt under arbetstid för alla anställda. Olycksfallsförsäkringen ersätter läkarvård, sjukhusvård, tandbehandling och resor vid en olycksfallsskada samt ger ersättning vid invaliditet och dödsfall.

Tjänsteresa

Försäkringen omfattar alla anställda vid resor i tjänsten, så väl långa som korta och ger ett skydd för bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, hemtransport, bagage etc. Vid utlandsresor har ni tillgång till If assistans dygnet runt.

​Läs mer om försäkringen i vår broschyr (pdf)​

​Fördelar med försäkringen

  • Försäkringen uppfyller alla branschkrav.
  • Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven i ABT, AB och ABS för försäkringsbelopp och ansvar för väsentliga fel.
  • Gäller under entreprenadtid och dessutom under fem års garantitid.
  • Inget krav på skriftligt avtal - befintlig egendom omfattas i försäkringen.

​Fler fördelar med försäkringen

  • Gäller även för lånad och hyrd utrustning.
  • Avbrott på arbetsområde ersätts efter en schablon, samma ersättningen som om en kund debiterats.
  • Beloppslös lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnad ingår.
  • Låg självrisk på verktygsförsäkring i bil, bara 2 500 kr.