Gruppförsäkring för dig som anställd

Tre personer samtalar om gruppförsäkring

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal med If om en frivillig gruppförsäkring som du som anställd kan köpa.

Under de första sex månaderna från det att din arbetsgivare har tecknat avtalet har du möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få försäkringen premiefritt under 3 månader!​​​

Fördelar med Ifs gruppförsäkring

  • Prisvärt och omfattande försäkringspaket
  • Hela familjen kan försäkras, individuella behov styr försäkringens utformning​

Fördelar med Ifs Gruppförsäkring

  • Lätt att komplettera med andra försäkringar
  • Alla försäkringsbelopp som betalas ut är skattefria​

Starkt och prisvärt försäkringsskydd med gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är ett nödvändigt komplement till det grundläggande skyddet som du har via samhället och ditt kollektivavtal. Med de försäkringar som ingår i If gruppförsäkringar så får du ett starkt och prisvärt försäkringsskydd som täcker de viktigaste behoven.

Du väljer själv omfattning på försäkringarna. Även familjemedlemmar kan anslutas.

De försäkringar som ingår i försäkringspaket är:

• livförsäkring med barnskydd
• trygghetskapitalsförsäkring
• sjukförsäkring
• olycksfallsförsäkring, heltid
• kritisk sjukdomsförsäkring
• barnförsäkring
• sjuk- och olycksfallsförsäkring, heltid
• sjukvårdsförsäkring​​​

Läs mer om försäkringspaketet för dig som är anställd

​Vi erbjuder dig ett försäkringspaket med åtta riktigt bra försäkringar​​​​​​.
Försäkring

Innehåll

Livförsäkring Trygghet för anhörig vid dödsfall
Olycksfallsförsäkring, heltid Ersätter invaliditet och läkekostnader
Sjuk- och olycksfallsförsäkring Ersätter även medicinsk invaliditet till följd av sjukdom
Sjukförsäkring Utfyllnad på upp till 90% av lönen vid längre tids sjukskrivning
Trygghetskapital Engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning
Barnförsäkring Ger barnen en trygghet genom hela livet
Sjukvårdsförsäkring Undvik köer vid behov av vård
Kritisk sjukdom, stor Utbetalar ett engångsbelopp vid vissa allvarliga sjukdomar

Livförsäkring

Med en livförsäkring får dina närstående en extra ekonomisk trygghet om du avlider. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas.

De belopp som går att försäkra sig för är: 6, 15, 25 eller 40 Pbb.

Olycksfallsförsäkring

Vissa olyckor kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En bra olycksfallsförsäkring ger en ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser. Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om du blir medicinskt invalidiserad, om den framtida arbetsförmågan minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt.

Belopp att välja mellan är: 30 Pbb eller 40 Pbb.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vår kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkring ger samma försäkringsskydd för olyckor som olycksfallsförsäkringen. Dessutom ersätter den vid sjukdom om du blir medicinskt invalidiserad vilket är ett viktigt komplement till övriga försäkringar då sjukdomar är upphov till en stor del av invaliditetsskador.

Belopp att välja mellan är: 20, 30 eller 40 Pbb.

Sjukförsäkring

En långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger en ersättning som kan anpassas till aktuell inkomstnivå, upp till 90 %. Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Ersättningen betalas ut med så stor del som motsvarar graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp under totalt max 60 månader.

Försäkringsbelopp som väljs att få ut i månaden är beroende månadslön. Försäkringsbelopp är från 700 kr/mån till 4200 kr/mån.

Trygghetskapital

En allvarlig olycka eller sjukdom kan leda till att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Trygghetskapital ger ett ekonomiskt tillskott om du blir arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än tre år innan 60-årsdagen. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp.

Belopp att välja mellan är: 10, 15, 20 eller 25 Pbb.

Barnförsäkring

Barn föds helt oförsäkrade mot sjukdomar och olyckor. När samhällets skydd väl träder in är det oftast begränsat till olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt, året om – året ut då barnet fyller 25 år. Ersättning ges om barnet blir medicinskt invalidiserat, om framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet), vid tandskada efter olycksfall, för läkarbesök, mediciner och resor vid olycksfall samt vid dödsfall. Denna försäkring gäller oavsett antal barn.

Belopp att välja mellan är: 30 eller 40 Pbb.

Sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in där individen som mest behöver det, dvs. vid långa vårdkörer och väntetider till operation och specialistvård. Med vår sjukvårdsförsäkring får individen tillgång till ett rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar högkvalitativ vård på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige.

Kritisk sjukdomsförsäkring

En kritisk sjukdom – t.ex. cancer eller hjärtinfarkt – kan vända upp och ned på din tillvaro utan förvarning. Ett ekonomiskt tillskott kan då underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Försäkringen ger ersättning som ett engångsbelopp vid diagnos.

Belopp att välja mellan är: 1, 3 eller 5 Pbb.

Frågor och svar om gruppförsäkring

Anmäl skada